a tree on which flowers bloom

Administratorem danych jest Gabinet Psychologiczny, ul. Olszewskiego 23C/18, 51-642 Wrocław.

O jakich danych mówi się w RODO:

  1. dobrowolnie podawanych w celu zawierania umów,
  2. gdy korzystają Państwo z formularza ze strony www.pani-psycholog.com.pl,
  3. mail oraz sms z pytaniem o określoną usługę,
  4. w celu wydawania faktur,
  5. pisania zleconych przez Państwa opinii,
  6. wydawania sądowych opinii psychologicznych,
  7. danych zawartych w przelewach bankowych wykonywanych dobrowolnie przez Państwa w celu dokonania opłaty za usługę.

Cele przetwarzania:

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usług psychologicznych, wydawania zlecanych przez Państwa opinii psychologicznych, zaświadczeń, ewentualnego przypomnienia o wizycie czy jego odwołania oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych.

Komu można przekazać dane:

Podmiotem przetwarzającym je w celu wykonania usługi są: podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, księgowe – w przypadku wystawienia dla Państwa faktur, prawnicze oraz wykonywane przez wolontariuszy.

Imię, nazwisko, adres, pesel i w wyjątkowych przypadkach materiały pochodzące z kontaktu z psychologiem zgodnie z prawem mogą być przekazywane np. sądom lub organom ściągania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, w trakcie trwania postępowania procesowego. Sami Państwo informujecie te organa ścigania o korzystaniu z usług psychologicznych lub przekazujecie organom ścigania opinię psychologiczną wystawioną przeze mnie .

Jak długo przechowywane są dane osobowe:

Informacje otrzymywane w trakcie sesji niszczone są po roku od zaprzestania przez pacjenta korzystania z usług diagnostycznych i psychologicznych.

Część danych (księgowe) przechowywane są do czasu istnienia obowiązku prawnego lub dla celów archiwalnych (np. opinie psychologiczne) wydane na Państwa życzenie lub wystawione na żądanie organów prawnych lub instytucji z nimi współpracujących.

Dobrowolność podania danych

Dane osobowe zostały mi przekazane przez Państwa dobrowolnie. Podstawowe dane osobowe mogą być niezbędne do realizacji usług psychologicznych. Brak podania określonych danych (np. imię i nazwisko oraz adres) skutkować może m.in. niemożliwością korzystania z usług Gabinetu Psychologicznego. W szczególnych przypadkach podanie danych może nie być dobrowolne, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. opinie wystawiane w ramach pracy biegłego na zlecenie organów procesowych.

Jednocześnie informujemy, że:

  • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych);
  • w przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie na podstawie zgody przed cofnięciem;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem www.pani-psycholog.com.pl.