O mnie

 Od ponad 25 lat prowadzę gabinet psychologiczny.

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim.  
Naukę kontynowałam w :

 •  Instytucie Psychologii Zdrowia  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
          w zakresie treningu interpersonalnego i intrapersonalnego,​​​​​​ 
          pomagania w kontakcie indywidualnym,pracy z rodziną,pracy nad problemami 
          alkoholowymi  osób uzależnionych i członków ich rodzin,  pracy  w grupie.
 • Polskim Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków  w zakresie Terapii Gestalt.
 • Instytucie  Neurolingwistyki w zakresie Programowania Neurolingwistycznego.
 • Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
         10 lat byłam pracownikiem naukowo-dydaktycznym.
          Poszerzałam wiedzę  w zakresie psychologii społecznej i wychowawczej.
          Uczestniczyłam w wielu treningach m.in. : systemowej terapii rodzin,
          umiejętności wychowawczych, ekspresji​​​​​​ twórczej, asertywności. 
 • W zakresie Ustawień  Systemowych i Nowych Ustawień wg Berta Hellingera.
 • Uczestniczyłam w Czwartej Europejskiej Konferencji Transpersonalnej.
 • Uczestniczyłam w Międzynarodowym Kongresie :
          Człowiek w obliczu sensu życia. Dialog współczesnej nauki z Duchowością. 

Szukam i znajduję inspirację do pracy podróżując do wielu zakątków świata i poznając inne kultury.


Z odleglejszych miejsc odwiedziłam :
Australię, Nową Zelandię, Japonię,
Chiny, Indie, Tybet, Nepal, Birmę,
Kambodżę, Laos, Tajlandię, Indonezję,
Izrael, Egipt, Maroko, Peru, Boliwię,
Brazylię, Argentynę, USA, Meksyk, RPA.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam w :


 •    Poradni Odwykowej
            diagnozując i prowadząc terapię osób uzależnionych
            od alkoholu i członków ich rodzin.​​​​
 •    Poradniach Wychowawczo-Zawodowych
            diagnozując i prowadząc terapię dzieci,  młodzieży,
            rodziców i
   opiekunów.
 •    Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
            prowadząc zajęcia ze studentami i korzystając
            ze światowej literatury naukowej.
 •    Zespole Szkół Ekonomicznych-Administracyjnych 
            prowadząc warsztaty integracyjne, treningi asertywności,
            treningi twórczego myślenia,  skutecznej
   komunikacji,
            a także terapię indywidualną.