a tree on which flowers bloom

O mnie

 Od ponad 25 lat prowadzę gabinet psychologiczny.
Pani Jolanta Kozłowska
Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Naukę kontynowałam w :
 • Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie treningu interpersonalnego i intrapersonalnego,​​​​​​ pomagania w kontakcie indywidualnym, pracy z rodziną, pracy nad problemami alkoholowymi osób uzależnionych i członków ich rodzin, pracy w grupie.
   
 • Polskim Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków  w zakresie Terapii Gestalt.
   
 • Instytucie  Neurolingwistyki w zakresie Programowania Neurolingwistycznego. 
   
 • Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 10 lat byłam pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Poszerzałam wiedzę w zakresie psychologii społecznej i wychowawczej. Uczestniczyłam w wielu treningach m.in. : systemowej terapii rodzin, umiejętności wychowawczych, ekspresji​​​​​​ twórczej, asertywności.
   
 •  W zakresie Ustawień  Systemowych i Nowych Ustawień wg Berta Hellingera.
   
 • Uczestniczyłam w Czwartej Europejskiej Konferencji Transpersonalnej. 
   
 • Uczestniczyłam w Międzynarodowym Kongresie : Człowiek w obliczu sensu życia. Dialog współczesnej nauki z Duchowością. 

Szukam i znajduję inspirację do pracy podróżując do wielu zakątków świata i poznając inne kultury.

Z odleglejszych miejsc odwiedziłam: Australię, Nową Zelandię, Japonię, Chiny, Indie, Tybet, Nepal, Birmę, Kambodżę, Laos, Tajlandię, Indonezję, Izrael, Egipt, Maroko, Peru, Boliwię, Brazylię, Argentynę, USA, Meksyk, RPA, Islandię, Singapur, Malezję, Wietnam, Madagaskar i Kubę.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w :

 • Poradni Odwykowej diagnozując i prowadząc terapię osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.​​​​
   
 • Poradniach Wychowawczo-Zawodowych diagnozując i prowadząc terapię dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.
   
 • Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadząc zajęcia ze studentami i korzystając ze światowej literatury naukowej. 
   
 • Zespole Szkół Ekonomicznych-Administracyjnych prowadząc warsztaty integracyjne, treningi asertywności, treningi twórczego myślenia, skutecznej komunikacji, a także terapię indywidualną.