Istotą zdrowia w sensie psychologicznym
jest integracja 4 elementów psychiki:
fizycznego, emocjonalnego,
intelektualnego i duchowego.

Zmiana czy uzdrowienie prowadzi
do odzyskania właściwych proporcji.

Psycholog stanowi inspirację
do bardziej świadomego życia.

Więź jest lekarstwem.

Granice nie są na zewnątrz,
tylko w nas.

Każdy człowiek
jest jak podróż do innego kraju.